Beschermde Titel
De titel van ‘diëtist’ is wettelijk beschermd. Uitsluitend professionals die de 4-jarige HBO opleiding Voeding & Diëtetiek hebben gevolgd mogen deze titel gebruiken.
Organisaties
Diëtistenpraktijk Vivi la Vita is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en het Kwaliteitsregister Paramedici (nr. 9912950089). Het kwaliteitsregister stelt kwaliteitseisen aan onder andere het geven van consulten, de behandelwijze en het volgen van voldoende bij- en nascholingen.
Dit garandeert dat ik als diëtiste protocollair werk en op de hoogte ben van de nieuwste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied waardoor het kwaliteitsniveau wordt gehandhaafd.


NIVEL

Diëtistenpraktijk Vivi la Vita doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.

Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw diëtist. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Meer informatie Zorgregistratie
Meer informatie Privacybescherming

 

Klachten- en geschillenregeling

Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl