De dieetadvisering is in 2023 voor 3 uur per kalenderjaar opgenomen in het basispakket. Houd u er wel rekening mee, dat deze vergoeding meegerekend wordt met het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. Indien u uw eigen risico van €385,00 nog niet heeft verbruikt worden de kosten van de diëtist in rekening gebracht. Kinderen tot 18 jaar hebben geen wettelijk eigen risico. Mogelijk krijgt u meer uren vergoed uit uw aanvullende pakket. Hiervoor kunt u de polis van uw zorgverzekering raadplegen of de vergoeding aanvullende verzekering bekijken.

Diëtistenpraktijk Vivi la Vita werkt zonder contracten met zorgverzekeraars.

Als contractvrije diëtiste betaalt u de factuur bij afronding van het consult per pinbetaling in de praktijk. Vervolgens dient u zelf de factuur in bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt afhankelijk van uw polisvoorwaarden en het eventueel nog openstaande verplicht eigen risico het consult geheel of gedeeltelijk.

Directe toegankelijkheid diëtist (DTD)

Sinds 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u ook zonder verwijzing van uw huisarts of specialist een afspraak bij Vivi la Vita kan maken. Echter komt u bij sommige verzekeraars alleen in aanmerking voor een vergoeding als u een verwijsbrief heeft. Raadpleeg hiervoor de polis van uw zorgverzekering.

Ketenzorg

Indien u onder behandeling bent bij een praktijkondersteuner of huisarts voor diabetes, hart- en vaatziekten of COPD heeft u mogelijk recht op een vergoeding vanuit een ketenzorg organisatie. Deze vergoeding valt niet onder uw eigen risico of bijdrage. Informeer hiervoor bij uw huisarts of praktijkondersteuner.

Verwijzers

Wanneer u een verwijsbrief nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding van dieetadvies of wilt u een cliënt doorverwijzen naar Vivi la Vita. klik dan hier om de verwijsbrief te downloaden.